พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบและพื้นลอน

ลักษณะทั่วไป

พื้นสำเร็จรูป ร่มโพธิ์ เป็นแผ่นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ รูปหน้าตัดเหมือนแผ่นกระดาน กว้าง 35ซม. หนา 5 ซม. เมื่อใช้งานนำมาวางเรียงชิดติดกัน แล้วเทคอนกรีตทับหน้าโดยตัวแผ่นพื้น ร่มโพธิ์ นอกจากจะทำหน้าที่เป็นแบบหล่อแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างช่วยรับน้ำหนักรวมเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีตทับหน้าอีกด้วย

การใช้งาน

พื้นสำเร็จรูป ร่มโพธิ์ เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมีเนียม สำนักงาน โรงเรียน ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ทำให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งมั่นคงแข็งแรงสวยงาม ออกแบบให้ใช้กับช่วงพาดยาวสูงสุดถึง 4.00ม. การวัดขนาดความยาวแผ่นพื้นที่ต้องการใช้ ให้ใช้ระยะขอบในคานถึงขอบในคานรวมกับระยะที่วางทับอยู่บนคานอีกข้างละประมาณ 6ซม. ทั้งนี้ระยะที่วางทับอยู่บนคานต้องไม่น้อยกว่า 5ซม. หรือใช้ระยะกึ่งกลางคานถึงกึ่งกลางคานหักออก 3ซม. ก็ได้

ข้อดีของพื้นสำเร็จรูปร่มโพธิ์

1.มั่นคงแข็งแรง เนื่องจากเป็นแผ่นคอนกรีต

อัดแรงวางชิดกันตลอดโดยไม่มีชิ้นส่วนอื่นประกอบ (SINGLE ELEMENT)

 2.ด้านท้องเรียบประหยัดงานฉาบ เพียงแต่ยาปูนที่แนวรอยต่อแล้วชักร่องก็จะเรียบร้อยสวยงามทาสีทับได้ทันทีโดยไม่ต้องฉาบปูน

 3.พื้นที่ทาสีน้อยที่สุด เพราะท้องเรียบไม่มีส่วนที่เป็นขาหรือคานซอย ทำให้ประหยัดค่าทาสี

 4.คอนกรีตทับหน้ากับตัวพื้นสำเร็จรูปจะติดยึดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน เนื่องจากมีหูเหล็กยื่นออกมาจากแผ่นพื้น

 5.ท้องพื้นปรับระดับได้สวยงาม ในกรณีที่แผ่นพื้นยาวและใส่เหล็กเชื่อมข้าง (SHEAR KEY) สำหรับยึดเชื่อมปรับระดับจัดท้องพื้นให้เสมอได้ระดับกัน

 6.ความหนาของแผ่นพื้นรวมคอนกรีตทับหน้าน้อยกว่าพื้นระบบอื่นๆ ทำให้ลดความสูงของอาคารลงได้

 7.ท้องเรียบวางแนบสนิทกับหลังคานโครงสร้างจึงไม่มีงานก่ออิฐหรือตั้งแบบปิดช่องว่าง อีกทั้งงานที่จะต้องฉาบปูนทาสีทับพื้นที่ส่วนนั้นอีก