รั้วทึบ

ข้อดีของรั้วทึบรูปร่มโพธิ์

แข็งแรงทนทาน เนื่องจากใช้กรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกันกับแผ่นพื้นสำเร็จและเสาเข็ม ร่มโพธิ์ ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง  โดยเป็นระบบ Prestressed Consrete จึงมีกำลังอัดลัยของคอนกรีตที่ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 450 ksc

ราคาประหยัด  เนื่องจากดัดแปลงมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทางดีคอนทั้งด้านคุณภาพและราคา